Deniz Tuzu

Deniz Tuzu

Deniz tuzlarında üretim Mart ve Ağustos ayları arasında yapılır. Ortalama 3,5 bome derecesindeki su denizden çekilir ve soğuk su havuzu denilen havuzlara aktarılır. Burada deniz suyundaki mevcut tuzlardan en azı olan demir oksit (FeıOj) derhal çökmeye başlar ve 3,6 ila 7 bome arasında hemen hemen bütün Fe2Û3 çökmüş olur CaCÛ3 ise, 3,5 bomede yoğunlaşıp çökmeye başlamakta ve 16-17 bome derecesinde tamamen kristalleşmektedir. Ham su havuzlarında 6 bome derecesine kadar olan sular, soğuk su yedek havuzlarında 9-11 bome derecesine kadar yoğunluk kazanır. Bu bome derecesinden sonra, deniz suyu ilk kademede 13. ikinci kademede 17 ve üçüncü kademede 20 bome olmak üzere üç kademede bomesi arttırılır. Bu arada deniz suyundaki CaSO’un büyük bir kısmı havuzlarda kalır. 20 bome derecesini bulan sular sıcak su havuzlarına alınır ve bu havuzlar bir nevi yarı mamul depoları olarak kabul edilebilir. Yoğunlukları artmış sular burada 25-26 bomeye getirilir. Yoğun tuzlu sular kristalizasyon havuzlarına aktarılır. 2.326.000 m2 alana sahip olan bu kristalize havuzlarda 28,5 bome derecesine kadar yoğunlaştırılan sular ortalama 3 gün içinde tuzunu döker. Biriken tuz kabuğunun kalınlığı genellikle 18-20 cm civarındadır. Ağustos ayı sonunda, tuzunu dökmüş suların denize verilmesi işlemi başlar. Buharlaşma olayında rüzgar, bağıl nem, sıcaklık ve yağışların çok etkisi vardır. En önemli faktör rüzgardır. Kuzey ve Kuzeydoğudan rüzgar estiği taktirde, nem oranı düşer, basic artar, dolayısıyla buharlaşma artar. Bağıl nem yükseldikçe buharlaşma azalır. Yağışlardan önce, rüzgarın Doğu ve Güneydoğu’dan estiği, havanın bulutlu olduğu zamanlarda, buharlaşma yine azalır. Bu zamanlarda verilen su kalınlığı azaltılır. Havanın buhar basıncı Nisan-Ağustos ayları arasında yüksek olacağından nem düşük olup, buharlaşmada maksimum dereceye ulaşacaktır. Kristalleşmeye bağlı olarak Eylül ayında havuzlardan kristalleşen tuzlar toplanarak yığın haline getirilir ..

İLETİŞİM

Ürünlerimiz ve Hizmetlerimizle alakalı detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.